Trīs Rīgas simfoniskie orķestri

Trīs Rīgas simfoniskie orķestri

Pirmskara Rīga ļoti līdzinājās Vīnei, kāda tā ir vēl šolaik - parkos un dārzos siltos vasaras un atvasaras vakaros muzicēja augstas raudzes simfoniskie orķestri, mūzikas dzīve bija neatņemama Rīgas sadzīves kultūras sastāvdaļa. Jauki zināt, kā tas bija, aplūkojot dokumentālus foto un aprakstus. Grāmatu papildina plašs retu, nepublicētu foto materiāls. Satura izklāsts ir ne tikai faktiem bagāts, bet arī uzrakstīts saistošā, labā valodā, saturā atklājot arī tā laika Latvijas kultūrvēsturisko fonu. // Grāmata izdota 2018. gadā

10.00 Eiro
ielikt grozā